Year 2013-2014

Class XII toppers

1. Nehal pandey 96%

2. Nivedita sinha 95.5%

3. Alok Singh 93.25%

4. Shriya Srivastava 93%

5. Garima Gusain 91.5%

6. Geetika Kumar 89.5%

7. Akash Kandpal 89%

8. Ankur Sharma 88.75%

9. Nidhi Solanki 88.75%

10. Sakshi Boni 88.25%

Subject toppers Class XII

Accountancy 88 Jaskaran Singh , Manjul Gupta

Commerce 88 Raja Nagar, Abhimanyu Kr Yadav

Computer Science 98 Nehal Pandey

Economic Applications- 88 Dimple Saini

English 95- Shriya Srivastava, Nivedita Sinha

Hindi 98 Nivedita Sinha

Mathematics 99 Alok Singh

Physics 95 Nivedita Sinha

Chemistry 94 Nehal Pandey

Biology 90 Sakshi Boni

Class X toppers

1.Khyati Sharma - 94.4%

2. Anita Yadav - 92.4%

3. Ankur Singh - 92.2%

4. Vigya Baghel - 92%

5.Nitesh Bisht - 91.8%

6. Batool Zehra Ali - 91.6%

7. Riya Bhardwaj - 91.6%

8. akash Bisht -89.4%

9. Nimisha Jain- 89%

10. Mayank Saxena - 88 %

11.Shivam srivastava- 87.6%

12. naveen Chauhan - 87.6%

13. Supratim Paul - 87.4%

14. Shivangi Yadav - 86.2%

15. Muskan K Tyagi -86%

16. Kiran Mehra - 85.6%

17. Aman Rawat - 85.2%

Subject toppers

English 90 Kiran Mehra, Khyati Sharma

Hindi 94 - Khyati Sharma, Manka Gupta,

Sandhya Dwivedi,Vigya Baghel

History, Civics & Geography 96 Akash Bisht,

Ankur Singh

Mathematics 99 Khyati Sharma

Science- 94- Khyati Sharma

Computer Applications 100 Riya Bhardwaj

Economic Applications 94- Anita Yadav, Naveen C

Physical education- 95 Aman Rawat ,Lakshay Jaswal