Year 2013-2014

CLASS X TOPPERS

1.
MANJARI KULSHRESHTHA 94.8%
2.
SHALKI SRIVASTAVA 93.2 %
3.
ASHITA SANJAY AGARWAL -92.6%
4.
ANJALI RAWAT 92.4%
5.
NAMRATA SHEKHAR 91.2%
6.
TANYA SRIVASTAV 90%
7.
YASHASVI SHARMA 88%
8.
SUYASH SHUKLA 87.8%
9.
ANUJ KUMAR 86.4%
10.
AMAN THAPLIYAL 86.4%


CLASS XII TOPPERS


1.
NITISH DABRAL 92% (Science Stream)
2. KANAK BOHRA 88.5% (Commerce Stream)
3. DIVYA KRISHNAN 87.25%
4.
VIVEK RAWAT 87.25%
5. NEETU BISHT 87%
6. RUCHI SINGH 85.5%
7.
KRITIKA TYAGI 83.75%
8. SAHIL VERMA 83%
9. UTSAV KAUSHIK 82.25%
10.
SHUBHAM BAUNTHIYAL 82%