Year 2007-2008ICSE 2008

APPEARED 45

100% RESULT

ABSENT 1

ALL FIRST DIVISIONS

FIRST TEN:-

1. HARSH GOVIND PAUNIKAR 91.8%

2. AKASH BAUNTHIYAL 90%

3. MITALI KUMAR 88%

4. SHUBHAM MISHRA 84.2%

5. ABHISHEK KUMAR JHA 85.4%

6. ELASHA 83.2%

7. ANKUR CHOUDHARY 82%

8. AISHWARYA SHARMA 82%

9. DRIBJOT SINGH 79.6%

10. VIVEK TIWARI 79.2%ISC 2008

APPEARED 20

FAILED 1

ALL FIRST DIVISIONS


FIRST TEN:-

1. DIAZY SHARMA 83.75%

2. SHAGUFTA 82.5%

3. ARCHANA SINGH 81.7%

4. PRIYANKA SINGH 80%

5. VISHWAJEET GAUR 78.7%

6. NEETI SRIVASTAVA 78.7%

7. MANISHA SINGH 78.5%

8. INDU RAWAT 75.25%

9. PRADEEP TYAGI 71%

10. VAISHNAV DHIMAN 68.2%